Tema: Osebnostna rast

Razvoj karakterja, samoozdravljenje, odnosi, coaching

Odnosi, komunikacija in sodelovanje na delovnem mestu

Kako deluje dinamika v odnosu do nadrejenih, podrejenih in ostalih? Kako zaznati potrebe sodelavcev? Kje je meja med dobroto in izkoriščanjem? Mirno preventivno reševanje sporov. Postavljaj odlična vprašanja. Umetnost poslušanja in uporabe pozitivnega govora. Postani...

Stres in izgorelost na delovnem mestu

Kaj vse vpliva na naše delovanje in na atmosfero na delovnem mestu? Skrivnosti in vloga optimalne kvalitetne regeneracije. Kakšna je vloga stresa? Transformacija neprijetnih občutkov. Odnosi, komunikacija in odgovornost. Mirno reševanje sporov. Zdrava samozavest,...

Odnosi in komunikacija na delovnem mestu

Moč pozitivnega govora. Kako izražati opazke in ne sodb? Kako se povezati s seboj in drugimi ter razumeti svoje potrebe in potrebe drugih? Kako zares slišati? Mirno reševanje sporov. Postanite mojster komunikacije. Vprašanja in odgovori.