Facebook


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Uplift Connect’s post.

nedelja, 22 april 2018 7:54 dop

Uplift Connect

Never wish them pain.

8 0 2


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Gaur Gopal Das’s post.

sobota, 21 april 2018 8:55 pop

Skrivnost večne ljubezni.

Gaur Gopal Das

Secret Of A Long Lasting Relationship by Gaur Gopal Das

DOP – Ritesh Taksande
Camera 2 – Shyamgopal Shroff
Editing – Sagar Wadekar

8 0


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Intelligence is sexy’s post.

petek, 13 april 2018 8:55 dop

Pozabi, kako izgleda.

Kaj pa njene neverjetne delovne navade, njene neustavljive ambicije in njena neustavljivo očarljiva duša?

Intelligence is sexy

20 1


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Evolve Blog’s post.

četrtek, 12 april 2018 7:11 dop

Življenje postane precej enostavnejše, ko se prenehaš nenehno pojasnjevati drugim; preprosto počni to, kar preverjeno funkcionira.

Evolve Blog

13 0 3


Znanje za življenje – Knowledge for life shared The Good Quote’s photo.

ponedeljek, 9 april 2018 7:58 dop

Brez komunikacije ni odnosa; brez spoštovanja ni ljubezni; brez zaupanja pa ni razloga za nadaljevanje.

The Good Quote

Tag someone who needs to hear this today!

26 0 7


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Psychology 3000’s post.

petek, 30 marec 2018 4:10 pop

Ženska se lahko počuti varno šele, ko moški razvije pozornost za njene občutke in skrbi.

Psychology 3000

The woman can only feel secure, when the man has developed an attentiveness to her emotions and worries. Oleg Gadetsky
#psychology #psychology3000 #p3000_quotes #quotes #p3000_women

15 1 2


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Psychology 3000’s post.

petek, 30 marec 2018 4:56 pop

Če želiš, da bodo ljudje pošteni – jim daj zgled. Če želiš, da bodo odgovorni – jim daj zgled. Če želiš, da bodo junaški – jim daj zgled. Zatorej – vodje v skupnostih – karkoli ta velika oseba stori, ostali sledijo; ne le besede, ampak zgled. Aleksander Hakimov

Psychology 3000

“If you want people to be honest – give them an example. If you want people to be responsible – give them an example. If you want them to be heroic – give them an example. So then, herein is the leader of a community – whatever this great person does, the rest follow his example, not a mere word, but an example.”
Alexander Hakimov
#psychology3000 #psychology

12 0


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Psychology 3000’s post.

petek, 30 marec 2018 7:17 dop

Priti skupaj je začetek;
ostati skupaj je napredek;
sodelovati in skupaj delati pa je uspeh.

Psychology 3000

Coming together is beggining; keeping together is progress; working together is success
Henry Ford
#psychology #psychology3000 #p3000_quotes #quotes

15 0 1


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Revija Karma+’s post.

torek, 27 marec 2018 8:07 pop

Spoštovanje – če bi ga rad dobil, ga daj, pravo spoštovanje pa pomeni spoštovati nekoga, ki si tega navidez ne zasluži.

Respect is the foundation of all relationships. We can not respect others if we do not manage to first accept them exactly as they are. If you want to receive respect, you have to give it first. Real respect means respecting someone who virtually does not deserve it.

Revija Karma+

Andrej Pešec je takole zapisal v svojem članku, objavljenem lani. Bi si želeli v Karmi še prebrati kakšen njegov članek? 🙂

15 0


Znanje za življenje – Knowledge for life shared Psychology 3000’s photo.

torek, 27 marec 2018 7:51 pop

Gospod, ne prosim te za čudeže niti prividov, le moči, da zdržim vsakodnevno življenje. Nauči me umetnost majhnih korakov.

Napravi me bolj pazljivega in iznajdljivega, da bi ohranil pozornost na vsakodnevnih odkritjih in izkušnjah, ki me veselijo.

Nauči me pravilno razpolagati s časom v življenju. Nakloni mi tankočutnost, da bom zmogel ločiti glavno od drugotnega.

Prosim te za moč in vzdržljivost, da ne bi zdivjal skozi življenje, pač pa skozi pameten načrt dneva opazil vrhove in prostranstva in včasih našel čas, da občudujem umetnost.

Pomagaj mi razumeti, da sanjarjenje ne more biti v pomoč.
Niti sanje preteklosti niti sanje prihodnosti.
Pomagaj mi, da sem tu in zdaj, da dojamem da najpomembnejši je ta trenutek.

Obvaruj me pred naivnim mišljenjem, da bo vse v življenju lahko. Daj mi čisto zavest, da je zapletenost porazov, padcev in neuspehov le naraven del življenja, skozi katerega rastemo in zorimo.

Spomni me, da ima srce pogosto razlog.

Pošlji mi ob pravem času nekoga, da mi pogumno pove resnico in jo preda z ljubeznijo.

Vem, da se mnogo problemov reši, če ne naredimo nič. Nauči me torej potrpljenja.

Veš, kako močno potrebujemo prijateljstvo. Dovoli mi, da postanem vreden Tvojega najlepšega in najnežnejšega darila.

Nakloni mi bogato domišljijo, da bi smel ob pravem času, na pravem kraju, s tišino ali govoreč, dati nekomu potrebno toploto.

Napravi me moža, ki ve kako doseči tiste, ki so zares ”na tleh”.

Varuj me pred strahom, da bi v življenju kaj pogrešal.

Ne dovoli mi tistega, kar si sam želim, daj mi raje kar zares potrebujem.

Nauči me umetnost majhnih korakov.

Antoine de Saint-Exupery (prevod Adriana Felicijan)

Psychology 3000

“Lord, I ask not about miracles, and not the mirages, and the strength of each day. Teach me the art of small steps.

Make me an observant and resourceful, that the diversity of everyday life in time to stop
on discoveries and experiences that made me excited.

Teach me how to properly dispose of time in my life.
Give me a subtle flair to distinguish primary from the secondary.

I ask about the power of restraint and measures that I have on life fluttered and slid,
and intelligently planned throughout the day, could see the tops and gave,
and at least sometimes would find time to enjoy art.

Help me to understand that dreams can not be a help. No dreams of the past or dreams of the future.
Help me to be here and now and accept that moment as the most important.

Protect me from a naive belief that everything in life should be smooth.
Give me a clear consciousness that the complexity of defeat, the fall and failure
are just a natural part of life, through which we grow and zreem.

Remind me that the heart is often argues with reason.

Send me the right time for someone who has the courage to tell me the truth, but tell her loving!

I know that many problems can be solved if we do nothing, so teach me patience.

You know how much we need the friendship.
Let me be worthy of the most beautiful and tender gift of Yours.

Give me a rich imagination to the right time, at the right time, right place,
silent or speaking, give someone the necessary heat.

Do me as a man who knows how to reach those who really “down”.

Protect me from fear to miss something in life.

Let me not what I myself wish, but what I really need.

Teach me the art of small steps.”

Antoine de Saint-Exupery

18 1 5