Kdo sem?

Projekt Znanje za življenje vodim Andrej Pešec.

Po izobrazbi sem univ. dipl. politolog mednarodnih odnosov, predavatelj, svetovalec in trener ter strokovni sodelavec preko 100 zavodov po Sloveniji in na tujem. Za menoj je že preko 700 predavanj, ki jih krasijo nenavadni praktični primeri in zanimiva sinteza sodobnih znanj, motivacijske filozofije ter starodavnih modrosti.

Na šolah najpogosteje predavam v sklopu Otroškega šolskega parlamenta, kjer mladim predajam skozi zgodbe predajam lastna spoznanja na poti dozorevanja. Gostoval sem že na več kot 40 osnovnih in srednjih šolah.

V mladosti sem bil perspektiven športnik, resne težave z zdravjem pa so me preusmerile na drugo, še lepšo pot. V dijaških in študijskih letih sem dobro spoznal svet pasti in izzivov, ki danes čakajo mlade, tako mi osebne večletne izkušnje pomagajo pri preventivnem delovanju na področju navad, odgovornih odnosov, ki delujejo, odvisnosti in poklicne usmeritve.

Na roditeljskih sestankih predavam na teme “Umetnosti vzgoje samostojnih, odgovornih in srečnih, “Kako odpraviti nedejavnost, nezainteresiranost in lenobo” in druge.

Strokovnim delavcem v šolstvu največ predavam na teme “Umetnost poučevanja in optimalne predaje znanja”. 

V različnih drugih zavodih predavam na teme “Premagaj strah, stres in jezo”, “Duševno zdravje”, “Čustva te osvobodijo ali pa pogubijo”, “Odnosi in odgovornost” ter druge.

S študenti in podjetji največ delam na področju osebnostnega razvoja, kjer podajam znanje o razvoju izjemnih vodstvenih sposobnosti, sodelovanja na delovnem mestu in celostnega osebnostnega razvoja.

Eno od področij, ki je med publiko izjemno dobro sprejeti so vsebine, kjer govorim o “Ženski in moški naravi – dinamika v odnosih“, saj zelo slabo poznamo precej različno miselnost in značaj enih in drugih. Vsak od nas je edinstven, nič ni črno belo, dejstvo pa je, da zaradi zelo slabega razumevanja in naivnosti nismo deležni pravega miru in sreče v medsebojnih odnosih.

Življenje pomeni odnosi, tako največ pozornosti posvečam raziskovanju te znanosti, ki jo ljudje zelo površno poznamo.

   Rezultat iskanja slik za Andrej Pešec

        Rezultat iskanja slik za Andrej Pešec 

Vsi iščemo srečo, razlikujemo se le v metodah in znanju, s katerim razpolagamo. 

Predavanja so polna zgodb, praktičnih primerov in slikovitih prispodob. 

Ko v celoti prevzamemo odgovornost za vse, kar se nam dogaja in si življenje zgradimo na pravilnih predpostavkah ter negujemo iskrene osebne odnose na vseh nivojih – do drugih, do sebe in do življenja, vsak dan postane neskončna avantura.

Vedno sem vam na voljo,

  Vse dobro vsem še naprej

Andrej Pešec, univ. dipl. pol., 

Facebook: Andrej Pešec, Znanje za življenje

Telefon: 00 386 40 735 644

Skype: pesecandrej

Fotografija osebe Andrej Pešec.