Kdo sem?

Projekt Znanje za življenje vodim Andrej Pešec, univ. dipl. politolog (smer mednarodni odnosi).
Kot strokovnjak za vzgojo, odnose in izobraževanje predavam po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, mladinskih centrih, študentskih klubih, fakultetah, javnih zavodih in izobraževalnih centrih, univerzah za tretje življenjsko obdobje, podjetjih ter povsod, kamor me povabijo.

Sodelujem s preko 100 vzgojno izobraževalnimi zavodi iz Slovenije, Hrvaške, Rusije in Anglije.

Izvedel sem že preko 500 predavanj in več kot 1000 ur individualnih konzultacij.

Znanje črpam iz sinergije sodobnih znanstvenih spoznanj, lastnih izkušenj in starodavne modrosti.

Na šolah najpogosteje predavam v sklopu Otroškega šolskega parlamenta, kjer mladim predajam skozi zgodbe predajam lastna spoznanja na poti dozorevanja. Gostoval sem že na več kot 40 osnovnih in srednjih šolah.

V mladosti sem bil perspektiven športnik, resne težave z zdravjem pa so me preusmerile na drugo, še lepšo pot. V dijaških in študijskih letih sem dobro spoznal svet pasti in izzivov, ki danes čakajo mlade, tako mi osebne večletne izkušnje pomagajo pri preventivnem delovanju na področju navad, odgovornih odnosov, ki delujejo, odvisnosti in poklicne usmeritve.

Na roditeljskih sestankih predavam na teme “Umetnosti vzgoje samostojnih, odgovornih in srečnih, “Kako odpraviti nedejavnost, nezainteresiranost in lenobo” in druge.

Strokovnim delavcem v šolstvu največ predavam na teme “Umetnost poučevanja in optimalne predaje znanja”. 

V različnih drugih zavodih predavam na teme “Premagaj strah, stres in jezo”, “Čustva te osvobodijo ali pa pogubijo”, “Odnosi in odgovornost” ter druge.

S študenti in podjetji največ delam na področju osebnostnega razvoja, kjer podajam znanje o razvoju izjemnih vodstvenih sposobnosti, sodelovanja na delovnem mestu in celostnega osebnostnega razvoja.

Eno od področij, ki je med publiko izjemno dobro sprejeti so vsebine, kjer govorim o “Ženski in moški naravi – dinamika v odnosih“, saj zelo slabo poznamo precej različno miselnost in značaj enih in drugih. Vsak od nas je edinstven, nič ni črno belo, dejstvo pa je, da zaradi zelo slabega razumevanja in naivnosti nismo deležni pravega miru in sreče v medsebojnih odnosih. Kakšne so praktične rešitve, ki dajo čudežni rezultat? Samo na to temo sem izvedel že preko 20 predavanj po vsej Sloveniji. Razumevanje dinamike v odnosih med žensko in moškim daje čudežni rezultat na vseh področjih našega življenja, saj to znanje pomaga bistveno bolje razumeti tako naše mame, očete, partnerje, kot otroke in sodelavce.

Življenje pomeni odnosi, tako največ pozornosti posvečam raziskovanju te znanosti, ki jo ljudje zelo površno poznamo.

Mladim in ostalim pomagam odkriti način, kako živeti skladno z njihovimi zmožnostmi. Posebno pozornost posvečam družinski psihologiji, dinamiki v zvezah in transformaciji odnosov s starši in otroki.

Ko nas je strah, ne moremo dobro razmišljati, tako ljudem pomagam trajno premagati strahove, stres, jezo, nizko samopodobo in podobne emocionalne blokade, ki nam onemogočajo razvoj lastnega potenciala.

   Rezultat iskanja slik za Andrej Pešec Fotografija osebe Andrej Pešec.

          

Vsi iščemo srečo, razlikujemo se le v metodah in znanju, s katerim razpolagamo. 

Predavanja so polna zgodb, praktičnih primerov in slikovitih prispodob. 

Ko v celoti prevzamemo odgovornost za vse, kar se nam dogaja in si življenje zgradimo na pravilnih predpostavkah ter negujemo iskrene osebne odnose na vseh nivojih – do drugih, do sebe in do življenja, vsak dan postane neskončna avantura.

Vedno sem vam na voljo,

  Vse dobro vsem še naprej

Andrej Pešec, univ. dipl. pol., 

Facebook: Andrej Pešec, Znanje za življenje

Telefon: 00 386 40 735 644

Skype: pesecandrej

Fotografija osebe Andrej Pešec.

 

Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Generic Levitra Red Viagra Generic Viagra Jelly Generic Levitra Soft Brand Viagra Generic Viagra Caps Kamagra Generic Cialis Daily Viagra Gold Kamagra Polo Cialis Black Generic Levitra Professional Super Kamagra Generic Cialis Super Active Kamagra Gold Generic Viagra With Dapoxetine Generic Levitra Oral Jelly Generic Viagra Generic Viagra Soft Generic Cialis Flavored Brand Cialis Generic Propecia Generic Levitra With Dapoxetine Kamagra Effervescent Kamagra Soft Brand Levitra Generic Viagra Professional Generic Cialis