Referenčne inštitucije - opravljena predavanja

ŠOLE 

OŠ Antona Trstenjaka Negova – ga. Slavica Trstenjak

OŠ Idrija – ga. Ivica Vončina

OŠ Dramlje – ga. Vesna Reihss Cingl

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo – g. Damijan Marinič

OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana – ga. Dobrila Lazović

OŠ Gornji Petrovci – ga. Barbara Čeh

OŠ Šmihel – ga. Irena Hlača

OŠ Staneta Žagarja Lipnica – ga. Katja Nastran

OŠ Šempeter v Savinjski dolini – g. Uroš Vidmajer

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – Izidor Selak, ravnatelj

OŠ Gornja Radgona – g. Dejan Kokol

OŠ Bakovci – ga. Jožica Lukač, ga. Ingrid Fiala Škarabot

OŠ Fram – ga. Ema Maver, ga. Tanja Ajd, ga. Simona Škrbič Ogorevc

OŠ Cirkulane – ga. Suzana Petek

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj – ga. Mihelca Fajs

OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici – g. Marko Kraner

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – g. Zvonko Kustec

Srednja šola za oblikovanje Maribor – ga. Mojca Gornik Brodnjak

Gimnazija Slovenska Bistrica – ga. Mojca Vrečko

Srednja gradbena šola in gimnazja Maribor – ga. Alenka Ambrož Jurgec

OŠ Knežak – ga. Alenka Biščak

OŠ Lava – g. Igor Krstič

OŠ Kanal – ga. Nevenka Skrt

OŠ Stročja vas – ga. Mateja Leskovar Polanič

OŠ Cerkvenjak – ga. Jasna Lipovž

OŠ Sevnica – ga. Mirjana Jelančič

OŠ Planina pri Sevnici – ga. Matejka Zendzianowsky

OŠ Tržišče – ga. Zvonka Mrgole

OŠ Trebnje – ga. Rado Kostrevc

OŠ Vuzenica – ga. Sara Topler

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika – ga. Majda Fortuna Gregorčič

OŠ Gorica Velenje – ga. Marjana Verdnik

OŠ Slava Klavore Maribor -ga. Silvija Ošlovnik

OŠ Dravinja – ga. Katja Holobar

OŠ Mozirje – ga. Silva Dešman

OŠ Gornja Radgona – g. Dušan Zagorc

OŠ Železniki – g. Franc Rant

OŠ Toma Brejca Kamnik – ga. Mojca Rode Škrjanc

OŠ Apače – ga. Davorina Giorgutti

OŠ Hajdina – ga. Vesna Mesarič Lorber

OŠ Dobova – ga. Nina Berger

Oš Raka – ga. Milvana Bizjan

OŠ Prevole – ga. Marija Breceljnik

OŠ Kebelj – ga. Tatjana Hren Dizdarević

OŠ Olge Meglič Ptuj – ga. Špela Novak

Dvojezična OŠ 1 Lendava – ga. Zita Lebar Nedelko

Srednja zdravstvena šola Celje – ga. Karmen Pavrič Konušek, ga. Polonca Kačičnik

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija – ga. Alenka Prem

Biotehniška šola Rakičan – ga. Simona Potočnik

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto – ga. Barbara Stopar

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – ga. Maja Hartman

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana – ga. Manja Petelin

Dijaški dom Nova Gorica – g. Dragan Kojić

Dijaški dom Vič – ga. Branka Maher

OŠ Slivnica pri Celju – Judita Leskovšek Andrič

Prva osnovna šola Slovenj Gradec – ga. Veronika Gosak Krebs

Vrte Jarše – ga. Ajda Bivic

Društvo katoliških predagogov – ga.Nika Lovrin, ga.Mojca Butala

 

ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE:

Zveza prijateljev mladine Maribor – g. Jože Velec

Društvo prijateljev mladine Šentjur – Albina Karmuzel

Zveza prijateljev mladine Slovenske Konjice

 

FAKULTETE:

B2 – Lidija Weis

Alma Mater Europaea (Maribor) – g. Alen Pavlec

Medicinska fakulteta v Mariboru

Društvo Serotonin – Medicinska fakulteta v Mariboru – ga. Ajda Novak

Ekonomska fakulteta v Ljubljani – g. Miha Jurečič

Ekonomska fakulteta v Mariboru – ga. Nataša Dreu

Študentski klub Kliše Litija – ga. Marisa Mrzel

Klub študentov Slovenska Bistrica – Lučka Goričan

Študentski klub Zakon Vrhnika 

Študentska organizacija univerze na Primorskem – g. Nassim Djaba

ŠOU Ljubljana – g. Tim Nemeček, ga. Maša Petan

 

KNJIŽNICE:

Knjižnica Pavla Golie Trebnje- ga. Simona Pavc, ga. Simona Lužar

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – ga. Bojana Medle

Knjižnica Izola – g. Jan Bednarik

Knjižnica Medvode – ga. Anja Pfeifer

Knjižnica Kozina – ga. Patricija Dodič

Knjižnica Reči Ljubljana – g. Jošt Derlink

Knjižnica Prebold – ga. Lea Felicijan

Knjižnica Hrastnik

 

LJUDSKE UNIVERZE IN MEDGENERACIJSKI CENTRI

Ljudska univerza Ajdovščina – ga. Ksenja Sulič

UPI Ljudska univerza Žalec – ga. Petra Kačičnik Škof

Večgeneracijski center Pomurja – ga. Nina Stegmuller

Večgeneracijski center Posavje – ga. Mojca Pompe Stopar

Ljudska univerza Tržič – ga. Metka Kniflic

Ljudska Univerza Kočevje – ga. Majda Valda

Ljudska Univerza Jesenice

Večgeneracijski center Loška dolina – ga. Sanja Ivič

Medgeneracijski center Radlje ob Dravi

Univerza za 3. življenjsko obdobje Sevnica – Rihard Černigoj

MD Logaške Lipe Logatec – ga. Silva Krajnc

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – ga. Anita Jakše, ga. Simona Tašič

 

MLADINSKI CENTRI

Mladinski svet Ljutomer – ga. Nina Stegmuller

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – ga. Matejka Gerjevič

Mladinski center Krško – ga. Mihaela Kovačič

Mladinski center Nova Gorica – ga. Romina Kerševan

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli – Klub Metulj – Adrijana Čede

Mladinski center Zagorje – g. Marko Pavlovič

Center Mladih Koper – g. Patrik Holz

Mladinski center Sevnica – ga. Mojca Švigelj

Mladinski center Aia Mengeš – ga. Blanka Tomšič

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota – g. Miha Lendvaj

Mladinski center Jesenice – g. David Došenovič

Mladinski center BIT Črnomelj – ga. Simona Tasič

Hiša mladih Ajdovščina – g. Matej Likar

Center plesa Maribor

 

ORGANIZACIJE, PODJETJA IN DRUGI ZAVODI

Občina Krško

Socialna zbornica Slovenije – ga. Špela Batis

Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija – ga. Andreja Kovšca Gruden

Zdravstveni dom Ljutomer – dr. Đorđe Šiškin

Gospodarska zbornica Slovenije – ga. Vanja Jotanović, ga. Karmen Vidmar

Središče zdravja – ga. Darja Mežan

Varstveno delovni center Saša Velenje – ga. Darija Lesnjak

Varstveno delovni center Murska Sobota – ga. Angela Benko Lang

Varstveno delovni center Vipava

Dom starejših občanov Gornja Radgona – g. Marjan Žula

Društvo upokojencev Bloke – ga. Silva Perčič

Društvo Metuljčica –

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje -ga. Patricija Pavlič

Rdeči križ Koper – ga. Sabina Kramar Šporar

Združenje svojcev Humana Kranj – ga. Tatjana Gričar

Avantus Maribor – g. Matjan Cojhter

Ozara Sevnica – ga. Darinka Kozole

Ozara Zasavje – ga. Tjaša Gros

Center za socialno delo Logatec – ga. Tatjana Milavec

Center za socialno delo Tolmin – ga. Kristina Šturm Leban

Center za socialno delo Laško – ga. Karmen Koprivc

Dnevni center Štacjon – Center za socialno delo Kamnik – ga. Lidija Fischer

Društvo za pomoč ljudem v stiski Zmagovita pot Krško – ga. Ivanka Zevnik

Varna hiša Gorenjske – ga. Vilma 

Društvo Tvoj telefon

Društvo Mena Maribor – ga. Lorena Meglič

Šent Celje – ga. Alenka Gnilšek

Šent Nova Gorica – ga. Margerita Humar

Šent Škofja Loka – ga. Špela Podobnik 

Šent Trbovlje – ga. Rebeka Novak

ŠentLent Maribor – ga. Tadeja Kapun

Društvo Up – g. Robin Turk

Prevzgojni dom Radeče – ga. Jerica Lipec

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana – oddelek Ig – ga. Viktorija Erpič

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni – ga. Lidija Pezdir Ristič

Smeri – svetovanje, izobraževanje in razvoj, Ravne na Koroškem – ga. Ana Pavše

Center Svetilnik Kamnik

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj

Andragoško društvo Koroške

Turistično informacijski center Vuzenica – ga. Anja Vajde

Grad Sevnica – g. Rok Petančič

Planet GV – ADMA  – ga. Isabela Kovačič

Terme Krka – Šmarješke Toplice, g. Branko Bon

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj – ga. Jasmina Kolbezn

 

FRANCIJA

Yoga Lyrique Pariz (Juliette Kazarian)

Bhakti Loka (Akshayananda Kazarian)

 

HRVAŠKA 

Udruga O.A.Z.A – g. Filip Brničević, g. Goran Pejaković