fbpx

Reference

Reference

Sodelujemo s preko 300 šolami, knjižnicami, ljudskimi univerzami, podjetji, centri za socialno delo, društvi (upokojencev, žensk, mladih, invalidov, bolnikov, starejših …), nevladnimi organizacijami v Sloveniji in na tujem.

.

Osnovne šole:

OŠ Vrhovci

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OŠ Raka

OŠ Nazarje

OŠ Ljubno ob Savinji

OŠ Apače

OŠ Mozirje

OŠ Trebnje

Osnovna šola Maksa Durjave, Maribor

OŠ Cirkulane

OŠ Antona Aškerca Velenje

OŠ Dramlje

OŠ Planina pri Sevnici

OŠ Vransko

OŠ Šempeter v Savinjski dolini

OŠ Kanal

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

OŠ Slivnica pri Celju

OŠ Loka Črnomelj

OŠ Šmartno na Pohorju

OŠ Ob Dravinji

OŠ Gornja Radgona

Vrtec Jarše

OŠ Slava Klavore

OŠ Bakovci

OŠ Odranci

OŠ Rodica

OŠ Železniki

OŠ Olge Meglič Ptuj

OŠ Lendava I

OŠ Škocjan

OŠ Šalovci

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

OŠ Lipnica

OŠ Stari trg pri Ložu

OŠ Toma Brejca

OŠ Kebelj

OŠ Koroški Jeklarji Ravne na Koroškem

OŠ Fram

OŠ Knežak

OŠ Lava

OŠ Hajdina

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

OŠ Velika Polana

OŠ Sežana

Vrtec Polzela

II. OŠ Rogaška Slatina

OŠ Stročja vas

OŠ Cerkvenjak

Biotehniški center Rakičan

OŠ Vuzenica

OŠ borcev za severno mejo Maribor

OŠ Drska

OŠ Podbrdo

Vrtec Šmartno pri Litiji

Vrtec Ravne na Koroškem

OŠ Turnišče

OŠ Vavta vas

OŠ Gornji Petrovci

OŠ Dobova

OŠ Kajetana Koviča Poljčane

OŠ Prevalje

OŠ Nova vas

OŠ Škofljica

OŠ Razkrižje

OŠ Dobje pri Planini

OŠ Šmihel

OŠ Draga Bajca Vipava

Oš Most na Soči

OŠ Šentilj

Vrtec Kočevje

Vrtec Bled

OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

OŠ ob Rinži, Kočevje

OŠ Gorica Velenje

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

OŠ Idrija

OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

OŠ Komen

OŠ Miren

Dvojezična osnovna šola Lendava 1

Osnovna šola Radlje ob Dravi

.

Srednje šole:

Gimnazija Ljutomer

Gimnazija Slovenska Bistrica

Ekonomska šola Novo mesto

Šola za Hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Srednja šola za oblikovanje Maribor

Dijaški dom Vič

Srednja frizerska šola Ljubljana

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Srednja šola Grm Novo mesto

Zveza srednjih šol in dijaških domov

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana

Dijaški dom Nova Gorica

Biotehniški center Naklo (ga. Tadeja Fricovsky)

Glasbena šola Konjice

.

Mladinski centri, ZPM in študentski klubi:

Mladinski center Nova Gorica (ga. Romina Kerševan),

Mladinski center Sevnica

Mladinski center Krško

Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Center mladih Koper

MC Bit Črnomelj

MC Gornja Radgona

MC Jesenice

MC Aia Mengeš

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje

Klub Metulj – Bistrica ob Sotli

MC Ajdovščina

MC Murska Sobota

Mladinski svet Ljutomer (ga. Nina Stegmuller)

Mladinski dom Malči Beličeve

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ga. Matejka Gerjevič)

ZPM Moste (Eva Ličof)

Cmak

ZPM Maribor

Mladinsko zdravilišče Rakitna

Satia – zavod za učenje

Amali Celje

 

ZPM Šentjur

ZPM Slovenske Konjice

ZPM Nova Gorica

 

Športni klubi:

Rokometni klub Šempeter – Vrtojba

Rokometni klub Sevnica

Nogometni klub Sevnica

 

Študentski klubi:

Sevnica

ŠK Žalec

ŠK Slovenska Bistrica

ŠK Vrhnika

Šoum

Društvo Seratonin

Šouv Ljubljani

Fakulteta Alma Mater

.

Šent:

Nova Gorica, Škofja Loka, Celje, Maribor, Trbovlje, Novo mesto, Koper

.

Ozara:

Brežice, Sevnica, Zasavje, Ljutomer.

.

Sožitje:

Zasavje, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Ilirska Bistrica, Ptuj …

.

Zavodi:

SVIZ

Mocis

Cene Štupar

Zavod Vitica

Avantus

Društvo Ženska svetovalnica

Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija (ga. Andreja Kovšca Gruden),

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ga. Jasmina Kolbezn),

Pastoralni center Črnomelj

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (ga. Patricija Pavlič),

Pika dnevni center za mladostnike Maribor

Zavod za vas živim Celje (ga. Veronika Bezgovšek),

Center plesa Maribor

Rdeči križ Koper

Lumia

Zapori Ig, Dob, Hotemež, Nova Gorica …

Hiša sadeži družbe Murska Sobota (g. Darko Krajnc)

Pum (Celje, Postojna, Zagorje, Maribor, Murska …)

 

Podjetja:

Gorenje

Ekoskladi.si

ITW appliance

Socialna zbornica Slovenije

Maraton pozitivne psihologije

Skupina Primera

Isokon

Manca Gorišek s.p.

Eko 365

Vegevita

Rise Litija

Središče zdravja

Legal X. d.o.o.

Armat

B2

Središče Rotunda, Koper, so.p.

Biona Celje

Podjetniški inkubator Kočevje

Moje znanje

Socialna kmetija Korenika

Aspara Šentjur

Občina Krško

Občina Škocjan

Občina Bled

Picerija La Cantina

Terme Krka Šmarješke Toplice (g. Branko Bon),

Zdravstveni dom Ljutomer (g. Đorđe Šiškin),

Jezikovni center Veris

Lekarna Maribor

Sofija relaks Koper

Gospodarska zbornica Slovenije (ga. Vanja Jotanovič),

Dom starejših občanov Gornja Radgona (G. Marjan Žula),

.

Center za socialno delo:

Kamnik

Tolmin

CSD Gorenjska

csd osrednja slovenija – vzhod

center za socialno delo celje, enota šentjur,

CSD Novo mesto

Csd osrednja slovenija – vzhod

Center za socialno delo Logatec (ga. Tatjana Milavec),

Center za socialno delo Laško (ga. Karmen Koprivc),

Center za socialno delo celje, enota Šentjur

.

VDC

VDC Vrhnika

VDC Murska Sobota (ga. Angela Benko Lang),

VDC Ajdovščina,

VDC Šentjur

VDC Podplat

VDC Slovenske Konjice

VDC Postojna

VDC Nova Gorica

.

Knjižnice:

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (ga. Mojca Plaznik),

Knjižnica Pavla Golie Trebnje (ga. Simona Lužar),

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (ga. Bojana Medle),

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

Knjižnica Izola (g. Jan Bednarik),

Knjižnica Medvode (ga. Anja Pfeifer),

Škofljica

Logatec

Podpeč

Trbovlje

Dravograd

Knjižnica Kozina (ga. Patricija Dodič),

Knjižnica Prebold (ga. Lea Felicijan),

Ptuj

Bena Zupančiča Postojna

Kranjska Gora

Šmarje pri Jelšah

Knjižnica Kranj

Knižnica Šentjur

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

.

Zavod za zaposlovanje:

Velenje

Kranj

Ptuj

.

Odvisnosti:

Zavod Pelikan

Društvo Svit

Zmagovita pot

Društvo Up

Nova brazda

Novo upanje

Projekt Človek

 

Ljudske univerze, VGC in U3

Večgeneracijski center Posavje (ga. Mojca Pompe Stopar),

Medgeneracijski center Šmartno ob Paki

U3 Ivančna Gorica

Društvo upokojencev Litija

Večgeneracijski center Saša (ga. Tina Jan)

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – (ga. Anita Jakše),

Ljudska Univerza Kočevje (ga. Majda Valda)

DUTŽO Vransko

Center aktivnosti Fužine (ga. Monika Šparl)

Dom starejših Šentjur

Dom upokojencev Izola

U3 Celje, knjižnica

Zeliščarski center JV Slovenije

Pegazov dom Rogaška

Univerza za 3. življenjsko obdobje Sevnica  (g. Rihard Černigoj)

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Kras

UTŽO Velike Lašče

Večgeneracijski center Loška dolina (ga. Sanja Ivič)

Ljudska univerza Ajdovščina (ga. Ksenja Sulič)

Ljudska Univerza Žalec (ga. Petra Kačičnik Škof),

Medgeneracijski center Ljutomer (ga. Nina Stegmuller),

Zasavska ljudska univerza

.

Društva:

Društvo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic

Društvo Vita,

Društvo Tvoj telefon,

Društvo revmatikov,

Društvo DVIG, Dragomer

Hospic (Ravne na Koroškem, Maribor, Murska Sobota …)

Društvo Sonček, Posavje

Zveza Invalidskih društev ILCO Slovenije

Gasilska zveza Cerknica

Turistično društvo (Topolšica, Tržišče …)

MDI (Kamnik, Sežana, Škofja Loka …)

MDGN (Konjice, Velenje …)

Rdeči križ (Koper, Novo mesto, Bučka …)

Društvo slepih in slabovidnih (Ptuj, Koper …)

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija

Društvo Svit

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Društvo invalidov Celje, Jesenice, Kamnik, Piran …

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota

Zveza društev ledvičnih bolnikov

Koronarni klub Žalec,

Turistično društvo Galicija

Društvo za osteoporozo Ormož, Zasavje, Velenje …

Društvo za krvne bolezni

Društvo ledvičnih bolnikov Slovenj Gradec, Ptuj …

Društvo upokojencev (Bloke, Kašelj, Idrija, Litija …)

Društvo za fibromialgijo Koper,

Društvo žena (Hajdiše, Kranj, Litija in Šmartno …)

Društvo podeželskih žena Ajda Borovnica

Društvo distrofikov

Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje

Društvo diabetikov Ljutomer, Hrastnik …

Društvo Metuljčica,

Društvo Samarijan

Društvo Most Žalec

Društvo Spominčica Šentjur, Rogaška …

Logaške lipe (ga. Silva Kranjc Debevc),

Društvo Zmagovita pot Krško (ga. Ivanka Zevnik),

Al Anon Koper,

Društvo Barka

Krma Jesenice

Društvo Zelenko

Društvo Mena Maribor (ga. Lorena Meglič)

Združenje multiple skleroze Slovenije, Murska Sobota …

Zveza društev za socialno Gerontologijo Slovenije

Klub tajnic severne primorske

.

Tujina:

O.A.Z.A. Zagreb,

Psychology 3000 (dr. Oleg Gadetsky),

Slovensko društvo v Luksemburgu

IFAST Almaty Kazahstan, (Dmitry Smirnou) in druge, zapisane na http://www.znanjezazivljenje.si/reference/.

Vedno dobrodošli

Vse dobro vsem

Andrej Pešec

You may also like...