fbpx

Referenčne inštitucije - opravljena predavanja

OSNOVNE ŠOLE 

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova – ga. Slavica Trstenjak

OŠ Idrija – ga. Ivica Vončina

OŠ Dramlje – ga. Vesna Reihss Cingl

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo – g. Damijan Marinič

OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana – ga. Dobrila Lazović

OŠ Gornji Petrovci – ga. Barbara Čeh

Oš Toneta Šraja Aljoše Nova vas – ga. Milena Mišič

OŠ Šmihel – ga. Irena Hlača

OŠ Staneta Žagarja Lipnica – ga. Katja Nastran

OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana – ga. Mateja Urbančič Jelovšek

OŠ Šempeter v Savinjski dolini – g. Uroš Vidmajer

OŠ Draga Bajca Vipava – ga. Mojca Pev

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – Izidor Selak, ravnatelj

OŠ Gornja Radgona – g. Dejan Kokol

OŠ Bakovci – ga. Jožica Lukač, ga. Ingrid Fiala Škarabot

Oš Stari trg ob Kolpi – ga. Mojca Butala 

OŠ Dobje pri Planini – ga. Suzana Plemenitaš

OŠ Fram – ga. Ema Maver, ga. Tanja Ajd, ga. Simona Škrbič Ogorevc

OŠ Cirkulane – ga. Suzana Petek

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj – ga. Mihelca Fajs

OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici – g. Marko Kraner

Osnovna šola Škofljica – g. Roman Brunšek

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki – ga. Melita Skušek

OŠ Knežak – ga. Alenka Biščak

OŠ Lava – g. Igor Krstič

OŠ Prevalje

OŠ Kanal – ga. Nevenka Skrt

OŠ Stročja vas – ga. Mateja Leskovar Polanič

OŠ Cerkvenjak – ga. Jasna Lipovž

OŠ Kajetana Koviča Poljčane – ga. Francka Mravlje

OŠ Sevnica – ga. Mirjana Jelančič

OŠ Planina pri Sevnici – ga. Matejka Zendzianowsky

OŠ Tržišče – ga. Zvonka Mrgole

OŠ Trebnje – ga. Rado Kostrevc

OŠ Vuzenica – ga. Sara Topler

OŠ Cirkovce

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika – ga. Majda Fortuna Gregorčič

OŠ Gorica Velenje – ga. Marjana Verdnik

OŠ Slava Klavore Maribor -ga. Silvija Ošlovnik

OŠ Dravinja – ga. Katja Holobar

OŠ Prebold – ga. Feja Krajnc

OŠ Cirkovce – ga. Ivanka Korez

OŠ Mozirje – ga. Silva Dešman

OŠ Gornja Radgona – g. Dušan Zagorc

OŠ Železniki – g. Franc Rant

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

OŠ Toma Brejca Kamnik – ga. Mojca Rode Škrjanc

OŠ Apače – ga. Davorina Giorgiutti, ga. Violeta Kardinar

OŠ Hajdina – ga. Vesna Mesarič Lorber

OŠ Slivnica pri Celju – Judita Leskovšek Andrič

Prva osnovna šola Slovenj Gradec – ga. Veronika Gosak Krebs

OŠ Lila Obala – ga. Mojca Šimer, ga. Rebeka Vidic

Vrtec Jarše – ga. Ajda Bivic

Vrtec Polzela – ga. Sabina Posedel

II. OŠ Rogaška Slatina – ga. Karla Škrinjarič

OŠ Dobova – ga. Nina Berger

Oš Raka – ga. Nina Pirc

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

OŠ Prevole – ga. Marija Breceljnik

OŠ Kebelj – ga. Tatjana Hren Dizdarević

Osnovna šola Koroški jeklarji

OŠ Olge Meglič Ptuj – ga. Špela Novak

OŠ Antona Aškerca Velenje – g. Zdenko Gorišek

Dvojezična OŠ 1 Lendava – ga. Zita Lebar Nedelko

SREDNJE,GLASBENE ŠOLE, DIJAŠKI DOMOVI in ZPM

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – g. Zvonko Kustec

Srednja šola za oblikovanje Maribor – ga. Mojca Gornik Brodnjak

Srednja šola Slovenska Bistrica – ga. Mojca Vrečko

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor – ga. Alenka Ambrož Jurgec

Glasbena šola Slovenske Konjice – g. Branimir Klevže

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije – Skupnost izobraževanja odraslih – ga. Ivanka Stopar

Srednja poklicna in tehniška šola Trbovlje

Srednja zdravstvena šola Celje – ga. Karmen Pavrič Konušek, ga. Polonca Kačičnik

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija – ga. Alenka Prem

Srednja poklicna in tehniška šola Trbovlje

Biotehniška šola Rakičan – ga. Simona Potočnik

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto – ga. Barbara Stopar

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – ga. Maja Hartman

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana – ga. Manja Petelin, g. Zoran Grgić

Dijaški dom Nova Gorica – g. Dragan Kojić

Dijaški dom Vič – ga. Branka Maher

Društvo katoliških pedagogov – ga. Nika Lovrin, ga. Mojca Butala

Zveza prijateljev mladine Maribor – g. Jože Velec

Društvo prijateljev mladine Šentjur – Albina Karmuzel

Zveza prijateljev mladine Slovenske Konjice

FAKULTETE:

B2 – Lidija Weis

Alma Mater Europaea (Maribor) – g. Alen Pavlec

Medicinska fakulteta v Mariboru

Društvo Serotonin – Medicinska fakulteta v Mariboru – ga. Ajda Novak

Ekonomska fakulteta v Ljubljani – g. Miha Jurečič

Ekonomska fakulteta v Mariboru – ga. Nataša Dreu

Študentski klub Kliše Litija – ga. Marisa Mrzel

Klub študentov Slovenska Bistrica – Lučka Goričan

Študentski klub Zakon Vrhnika 

Študentska organizacija univerze na Primorskem – g. Nassim Djaba

ŠOU Ljubljana – g. Tim Nemeček, ga. Maša Petan

KNJIŽNICE:

Knjižnica Dravograd

Knjižnica Pavla Golie Trebnje- ga. Simona Pavc, ga. Simona Lužar

Knjižnica Sežana – ga. Magdalena Svetina Terčon

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – ga. Bojana Medle

Knjižnica Izola – g. Jan Bednarik

Knjižnica Medvode – ga. Anja Pfeifer

Knjižnica Kozina – ga. Patricija Dodič

Knjižnica Prebold – ga. Lea Felicijan

Knjižnica Hrastnik

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Knjižnica Podpeč

LJUDSKE UNIVERZE IN MEDGENERACIJSKI CENTRI

Ljudska univerza Ajdovščina – ga. Ksenja Sulič

UPI Ljudska univerza Žalec – ga. Petra Kačičnik Škof

Večgeneracijski center Pomurja – ga. Nina Stegmuller

Večgeneracijski center Posavje – ga. Mojca Pompe Stopar

Medgeneracijsko središče Saša Šoštanj

Ljudska univerza Tržič – ga. Metka Kniflic

Ljudska Univerza Kočevje – ga. Majda Valda

Ljudska Univerza Jesenice

Večgeneracijski center Loška dolina – ga. Sanja Ivič

Medgeneracijski center Radlje ob Dravi

Univerza za 3. življenjsko obdobje Sevnica – Rihard Černigoj

MD Logaške Lipe Logatec – ga. Silva Krajnc

Točke moči Primorsko Notranjske regije – ga. Tjaša Tavzelj 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – ga. Anita Jakše, ga. Simona Tašič

Večgeneracijski center Velenje

MLADINSKI CENTRI

Mladinski svet Ljutomer – ga. Nina Stegmuller

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – ga. Matejka Gerjevič

Mladinski center Krško – ga. Mihaela Kovačič

Mladinski center Nova Gorica – ga. Romina Kerševan

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli – Klub Metulj – Adrijana Čede

Pika – center za mladostnike Maribor

Mladinski center Šmartno ob Paki

Mladinski center Zagorje – g. Marko Pavlovič

Center Mladih Koper – g. Patrik Holz

Mladinski center Sevnica – ga. Mojca Švigelj

Mladinski center Aia Mengeš – ga. Blanka Tomšič

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota – g. Miha Lendvaj

Mladinski center Jesenice – g. David Došenovič

Mladinski center BIT Črnomelj – ga. Simona Tasič

Hiša mladih Ajdovščina – g. Matej Likar

Center plesa Maribor

C.m.a.k. Cerkno

Študentski klub Žalec

Študentski klub Kamnik

Klub študentov občine Celje

Šklab

ZAVODI IN CENTRI ZA ZAPOSLOVANJE

Zavod za zaposlovanje Velenje – ga. Sabina Tomlje

Zavod za zaposlovanje Ptuj – g. Tomaž Žirovnik

Zavod za zaposlovanje Kranj

Avantus Maribor – g. Matjan Cojhter

PODJETJA in ZAVODI

Isokon d.o.o.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Občina Krško

Planet GV – ADMA  – ga. Isabela Kovačič

Terme Krka – Šmarješke Toplice, g. Branko Bon

Center Svetilnik Kamnik

Zavod Sleo – ga. Nataša Progar

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje -ga. Patricija Pavlič

Andragoško društvo Koroške

Turistično informacijski center Vuzenica – ga. Anja Vajde

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj – ga. Jasmina Kolbezn

Aspara wellness, Šentjur

Zavod Vitica Gornja Radgona

Etnobotanika, Lesce

Grad Sevnica – g. Rok Petančič

Chatra joga studio Lesce – ga. Klavdija Tavčar Klofutar

Smeri – svetovanje, izobraževanje in razvoj, Ravne na Koroškem – ga. Ana Pavše

Anema – ga. Brigita Vodušek

Rdeči križ Koper – ga. Sabina Kramar Šporar

Moje znanje

Cene Štupar

Fundacija Zdenke Gustinčič Nova Gorica

Fizio – dotik, Celje

Lariyoga Laško

Dom glasbe in joge Nilaya

Vitanova Krško

Rotary club Ljubljana Center – Aleksander Pišlar

Eko365, Ljubljana

Socialna zbornica Slovenije – ga. Špela Batis

Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija – ga. Andreja Kovšca Gruden

Zdravstveni dom Ljutomer – dr. Đorđe Šiškin

Gospodarska zbornica Slovenije – ga. Vanja Jotanović, ga. Karmen Vidmar

Središče zdravja – ga. Darja Mežan

VARSTVENO DELOVNI CENTRI

Varstveno delovni center Šentjur

Center za varstvo in delo Golovec

Varstveno delovni center Saša Velenje – ga. Darija Lesnjak

Varstveno delovni center Murska Sobota – ga. Angela Benko Lang

Varstveno delovni center Vipava

DOMOVI IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV TER STAREJŠIH

Dom starejših občanov Gornja Radgona – g. Marjan Žula

Dom starejših Šentjur

Društvo upokojencev Bloke – ga. Silva Perčič

Združenje svojcev Humana Kranj – ga. Tatjana Gričar

DRUŠTVA SOŽITJE

Sožitje Zasavje – Rosita Razpotnik

Sožitje Slovenj Gradec

Sožitje Ptuj

Sožitje Sevnica – g. Miran Štern

Društvo sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenska Bistrica

Sožitje Šentjur – ga. Martina Režek

ŠENT IN OZARA

Šent Celje – ga. Alenka Gnilšek

Šent Nova Gorica – ga. Margerita Humar

Šent Škofja Loka – ga. Špela Podobnik 

Šent Trbovlje – ga. Rebeka Novak

ŠentLent Maribor – ga. Tadeja Kapun

Ozara Sevnica – ga. Darinka Kozole

Ozara Zasavje – ga. Tjaša Gros

Ozara Brežice – ga. Janja Jurečič

CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Center za socialno delo Logatec – ga. Tatjana Milavec

Center za socialno delo Dolenjske in Bele Krajine – ga. Irena Kralj

Center za socialno delo Tolmin – ga. Kristina Šturm Leban

Center za socialno delo Laško – ga. Karmen Koprivc

Dnevni center Štacjon – Center za socialno delo Kamnik – ga. Lidija Fischer

Varna hiša Gorenjske

DRUŠTVA

Društvo za pomoč ljudem v stiski Zmagovita pot Krško – ga. Ivanka Zevnik

Društvo Vita – ga. Ana

Društvo Tvoj telefon

Društvo Mena Maribor – ga. Lorena Meglič

Društvo Up – g. Robin Turk

Društvo Most Žalec

Društvo Metuljčica

Društvo Spominčica Šentjur

Društvo za preprečevanje Osteoporoze Zagorje ob Savi

Društvo žena in deklet sončnica občine Tišina

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje

Medobčinsko društvo gluhih in Naglušnih občin Slovenske Konjice

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije ga. Larisa Hajdinjak

MDI Kamnik – g. Janez Sedušak

Medobčinsko društvo invalidov Jesenice

Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto

Društvo invalidov občine Piran

Društvo za osteoporozo Ormož

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj

Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan

Medobčinsko društvo invalidov Kamnik

Društvo distrofikov Slovenije

Društvo revmatikov

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije

Društvo Spomničica Rogaška Slatina

Koronarni klub Žalec – ga. Veronika Kajič

Društvo žensk Hajdoše

Prevzgojni dom Radeče – ga. Jerica Lipec

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana – oddelek Ig – ga. Viktorija Erpič

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni – ga. Lidija Pezdir Ristič

RUSIJA:

Psychology 3000 (dr. Oleg Gadetsky)

KAZAHSTAN:

Institute for applied spiritual technology (Aleksandr Hakimov, Dmitry Smirnou)

FRANCIJA

Yoga Lyrique Pariz (Juliette Kazarian)

HRVAŠKA 

Udruga O.A.Z.A – g. Filip Brničević, g. Goran Pejaković

Naročilo knjige

Life in love

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

MY DESTINY

Vnesite podatke za predračun

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

LAWS OF HAPPY LIFE​

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

LAWS OF HAPPY LIFE​ 2

Vnesite podatke za predračun

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

Cultivating intelligence

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

plačilo prek paypal-a

zakoni srečnega življenja

Tiskana verzija

20€

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

Digitalna verzija

8€Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

Naročilo knjige

Cultivating intelligence

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

naročilo VIDEO posnetka

zakoni srečnega življenja

Vnesite podatke za račun

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

Naročilo knjige

ABC of success​

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

LAWS OF HAPPY LIFE​ 2

Vnesite podatke za predračun

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

MY DESTINY

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

LAWS OF HAPPY LIFE​

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

ABC of success​

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

Life in love

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

Naročilo knjige

zakoni srečnega življenja

Vnesite podatke za predračun

Vsa polja so obvezna!

Izberite verzijo knjige:
tiskanadigitalna
Kako želite prevzeti knjigo?
Osebni prevzem v LjubljaniNa predavanjih po SlovenijiPreko navadne pošte

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.

dr. Oleg Torsunov

naročilo VIDEO posnetka

zakoni srečnega življenja

Vnesite podatke za predračun

Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji & politiko varstva podatkov.