fbpx

Splošni pogoji

Datum posodobitve zadnje verzije pogojev: 16.3.2020

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNIH STRANI, ZA DRUŠTVO ZNANJE ZA ŽIVLJENJE – PANDURANG

 

Podatki o društvu:

Društvo Znanje za življenje – Pandurang
Apnenik 3b
8294 Boštanj
Matična št.: 4060458000
Telefon: 040 735 644
Email: znanjezazazivljenje@gmail.com

 

 1. Splošno

Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Društva Znanje za življenje – Pandurang (odjava od obvestil), ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije organizator. Hkrati potrjujem in izjavljam, da sem ustrezno seznanjen z mojo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP–1–UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavljam tudi, da meje upravljavec osebnih podatkov seznanil z dejstvom, da je posredovanje podatkov prost Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e–novic, se lahko odjavijo na povezavi v e–novici prostovoljno.

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo posameznega dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov. Splošni pogoji poslovanja Društva Znanje za življenje – Pandurang (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: dogodki) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, on–line izobraževalne programe, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Društvo Znanje za življenje – Pandurang (v nadaljevanju: organizator). Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani organizatorja. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje. Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja (www.znanjezazivljenje.si) in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.znanjezazivljenje.si.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:

 • e-mail: znanjezazivljenje@gmail.com
 • Telefon: 040 735 644
 • naslov za prejem pošte: Društvo Znanje za življenje – Pandurang, Apnenik 3b, 8294 Boštanj

 

 1. Prijave in plačilo

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e–pošte znanjezazivljenje@gmail.com. Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e–poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

 

2.1 Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru organizator denar vrne. / Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e–pošti na naslov znanjezazivljenje@gmail.com. V kolikor se stranka fizično ne more udeležiti dogodka za katerega je vplačala vstopnico, se lahko udeleži katerega od dogodkov v prihodnje. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, organizator ne sprejema.

 1. Določbe o pogodbah sklenjene na daljavo

Uporabnik ima pravico od odstopa od pogodbe, ne ne da bi bil dolžan navesti razlog, v roku 14ih dni od sklenitve pogodbe. V primeru prijave na dogodek, svetovanje, terapijo, nakup digitalnega produkta, se šteje, da je bila pogodba sklenjena z dnem prijave preko spletnega obrazca.

 

Koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe:

 • Seznanitev uporabnika s ponudbo, na spletni strani organizatorja, vključno s temi splošnimi pogoji.
 • Izpolnitev spletnega obrazca za prijavo.
 • Potrditev ponudbe: Uporabnik dobi potrditveno e-mail sporočilo s katerim dobi potrdilo o sklenjeni pogodbi oz. prijavi na dogodek, svetovanje, terapijo, nakup digitalnega produkta.
 • Sklenjena pogodba bo shranjena in dostopna tako na našem kot potrošnikovem e-mail računu, saj je sklenjena v obliki e-mail sporočila. Prijava bo shranjena tudi v email bazi organizatorja.

Dodatnih stroškov komunikacijskega sredstva, ki omogoča sklepanje pogodbe na daljavo ni, saj komunikacija poteka preko e-maila in mobilnega telefona.

 1. Vsebina dogodkov in izobraževalnih programov

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on–line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali organizatorja. V nobenem primeru niso Društvo Znanje za življenje – Pandurang., njegovi zaposleni ali podizvajalci, odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

 

 1. Uporaba avtorskih vsebin

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

 

 1. Izjava o odgovornosti

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli udeleženci dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomeni, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti.

Organizator ni odgovoren ne pravno, ne materialno ne finančno za prihod, odhod in čas preživet s strani kupca na dogodku. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali morebitno odtujitev lastnine v času prisotnosti na dogodku.

 

 1. Končne določbe

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.

Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani www.znanjezazivljenje.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z našo Politiko zasebnosti, ki vam je na voljo na spletni strani www.znanjezazivljeje.si.